Zelený dvor - 5 km a úseky medzi 5. a 4. km - spolu 3x