Latkova vas - Ločica - Breg - Polzela - Parižlje - Poljče - Trnava - Šentrupert - Kaplja vas - Dolenja vas - Latkova vas