Latkova vas - Sv. Lovrenc - Šempeter - Gotovlje - Ložnica - Žalec - Griže