Košická Nová Ves-Vysielačka-smer Krásna-Vyšné Opátske-a späť domov