Košická Nová Ves-Vysielačka-Vyšné Opátske-a späť domov