Latkova vas - Sv. Lovrenc - na Račka - Prebold - Latkova vas - na Lapurja - dolenja vas - Latkova vas