La Cobertera - la Salut - Togores - riu Tort - la Cobertera