Latkova vas - Šempeter - Šešče - Matke - Sv. Lovrenc - Dolenja vas - Latkova vas