Ski 2.2.12.SVes-Jelení st.-Ztracenky-Alfredka-SVes