1. Bike trasa: Košická Nová Ves - Furča - Amfiteáter - Bankov - Ťahanovce - ťahanovské záhradky - Zelený dvor a Košická Nová Ves