Gotovlje - Žalec - griški most - Vrbje - Žalec - Gotovlje