10.Dyszka. Batorowo-Swadziska-Pole-Poznańska-Lusowo-Batorowo