Latkova vas - Šempeter - Šešče - Matke - Sv. Lovrenc - na Račka - Prebold - Dolenja vas - Latkova vas