Latkova vas - Orla vas - Parižlje - Male Braslovče - Braslovče - Kamenče - Gomilsko- Ojstriška vas - Grajska vas - Kaplja vas - Dolenja vas - fabrika - Prebold - na Lapurja - Latkova vas