Urpín vrch II. (Vartovka - Kozlinec - Horná Mičiná - BB)) CLONED FROM ROUTE 1724783