Chalupa,serpentina,Mezivrší,rozcesti modré, Perla, domů