Aleja Wielkopolska- Park Sołacki- pętla wokół J. Rusałka i powrót