Latkova vas - Sv. Lovrenc - Šešče - Griže - Kasaze - Celje - ob Savinji do Latkove vasi