Zabukovica - Žalec - Gotovlje - Podlog - Šempeter - Latkova vas