! 10,5 km CH STADION Tyršova ul. - Čistička - k žabinci Mírová- Na Cechu uhelný sklad - panelka - ČD Nové Sedlo - podél trati zpět do CH - Hrnčířská ul. a podél trati kolem zahrádek - Horní ul. garáže - přechod přes koleje - okolo Račáku k Lincolnu - ke kruháči u LÍDLU - směr ČD CH a vlevo k Techn.službám a vpravo kolem garáží až k ČISTIČCE...