Zabukovica - Žalec - Vrbje - Roje - Šešče - Sv. Lovrenc - Dolenja vas - Latkova vas - industrijska - domov