Rožnik, diretisima - gostilna - račke - gostilna - diretisima