Latkova vas - Sv. Lovrenc - Šešče - Sv. Lovrenc - mimo Zmeta - Prebold - Latkova vas