m.Bartoszowicki-Łany(boisko) CLONED FROM ROUTE 1197557