Latkova vas - Šempeter - Roje - Vrbje - Žalec - Griže - Šešče - Sv. Lovrenc - Latkova vas