8,05 km Chelčického - družstvo - Ochoz - Lažínky - letiště - Gymnazíjní