Latkova vas - Ločica - Šempeter - Podlog - Gotovlje - Ložnica - Novo Celje - Griže - Šešče - Sv. Lovrenc - Dolenja vas - Latkova vas