Bigorio->Lugano: frühmorgens zum Cappuccino trinken