Fr 20 - Rybna - Miedary - Laryszów ( wysykisko ) - Rybna - Fr 20