Fr 20 - Rybna - Laryszów - Miedary - Zbrosławice - Repty - Fr20