Ravne-Šrotnek-Smuč.koča-Žerjavle-Naverški vrh-Poseka-Ravne