strak,zona, Palouček,Lanovka, sáňkařská, kolečko, ostašov, Irkutská, okály, řadovky, Strak