door het bos, langs de spoorlijn, langs den dijk en langs de post