Divača - Gorenje - okoli Gabričje - čez Kožlek - Divača