Dobrije-Potoška bajta-Jelen-Skrijar-Napotnik-Zdih-Zaberčnik-Gruberjev vrh-Tajhtar-Selovec-Dobrije