Vransko-Čreta-Tolsti vrh-Sv. Jošt-Smolnik-Srebotniška pl.-Rigelj-Vransko