Vransko-Čreta-Tolsti vrh-Sv.Jošt-Lipa-Smolnik-Šavnice-Menina pl.-Srobotniška pl.-Rigelj-Vransko