Dobrije-Selovec-Mrak-Gruberjev vrh-Zaberčnik-Napotnik-Skrijar-Jelen-cesta-mimo potoške bajte-Dobrije