10,4, Højsandet, Skansehage, Korshage, Dybesø, Højsandet