Kåvola, Rädsjövägen, Bäckängsvägen, Övre Hansjövägen