Ravne-smučišče Poseka-Naverški vrh-Žerjavle-Smuč.koča-mimo Godca-Narav.ledine-Uršlja g.-železarska pot-Ošven-Ivarčko jezero