Boh. Bistrica, Ribčev laz, dolina Mostnice - Pl. Koča na Vojah