Červenohorské sedlo - Vřesová studánka - Kamenné okno - Keprník - Šerák - Branná