Prechod zo Štefanovej do Párnice cez Poludňový grúň, Stoh a ponad Lučivnú