Skare-Løyning-Korlevoll-Fjørdalsvatnet-Oddavarden-Langedalen-Lømtjødn-Skare