Gotovlje - Podlog - Šempeter - Roje - Vrbje - Gotovlje