Latkova vas - ob Savinji do Šešč - Matke - Sv. Lovrenc - na Račka - Latkova vas