Zabukovica - Žalec - Podlog - Grušovlje - Založe - Polzela - Parižlje - Orla vas - Latkova vas