Latkova vas - Šempeter - Šešče - Sv. Lovrenc - Latkova vas