Košická Nová Ves - Furča (smer Adlerová cez Zelený dvor) tam aj späť a potom cez Zelený dvor smerom na Budimír - a cez Beniakovce a Hrašovík späť domov